Sekretesspolicy

1. Allmänt

Henkel AG & Co. KGaA (nedan kallat Henkel) respekterar integriteten hos webbplatsens besökare. Vi vill nu informera om de data som samlas in av Henkel och om hur de används. Vi förklarar också hur du kan kontrollera informationens riktighet och begära att uppgifterna tas bort av Henkel. Data samlas in, behandlas och används i enlighet med dataskyddsbestämmelser i det land där ansvarig databearbetningsavdelning finns. Vi vidtar alla åtgärder nödvändiga till säkerställande av efterlevnad av dessa lagar.

Denna sekretesspolicy omfattar inte eventuella webbplatser som sidorna på Henkels webbplatser länkar till.

2. Insamling, användning och behandling av personlig information

Vi samlar endast in personlig information för bearbetnings- och användningsändamål, förutsatt att du frivilligt avger informationen eller ger ditt uttryckliga tillstånd till detta. Genom att göra det accepterar du följande användningsvillkor.

När du besöker vår webbplats lagras vissa uppgifter automatiskt på våra servrar i administrativt eller statistiskt syfte eller för säkerhetskopieringsändamål. Dessa uppgifter omfattar namnet på din Internetleverantör, din IP-adress (i vissa fall), din webbläsarversion, operativsystemet på den dator som används för att ansluta till webbplatsen, den webbplats du använder för att besöka oss, de webbplatser du besöker när du använder vår webbplats, samt eventuella sökord som du har använt för att hitta vår webbplats. Beroende på omständigheterna kan sådana uppgifter användas för att dra slutsatser om vissa webbplatsbesökare. Inga personliga uppgifter används emellertid i detta sammanhang. Sådana uppgifter används enbart när de lämnats anonymt. Om Henkel vidarebefordrar information till en extern tjänsteleverantör vidtas tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera att informationsöverföringen sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Om du frivilligt uppger personlig information förbinder vi oss att endast använda, behandla och vidarebefordra dessa uppgifter i enlighet med gällande bestämmelser eller som du anvisat när du givit ditt samtycke. Vidare förbinder vi oss att endast lämna ut din information om vi är skyldiga att göra så enligt beslut av myndighet eller domstol.
Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy publiceras på den här sidan. På så sätt kan du när du vill kontrollera vilka uppgifter som lagras och hur de samlas in.

3. Säkerhet

Henkel lagrar din information på ett säkert sätt och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda informationen mot förlust, otillåten användning eller modifiering. Henkels avtalspartners som behöver tillgång till din information för att kunna tillhandahålla tjänster för Henkels räkning är förpliktigade att behandla sådan information konfidentiellt och har inte rätt att använda dessa uppgifter för andra ändamål. I vissa fall kan vi vara tvungna att vidarebefordra dina frågor till våra partnerföretag. Även i dessa fall kommer dina uppgifter att behandlas konfidentiellt.

4. Personlig information om barn

Henkel vill inte samla in information om barn under 14 år. Om det anses nödvändigt kommer Henkel att uttryckligen och på lämplig plats uppmana barn att inte skicka någon personlig information till Henkel. Om föräldrar eller förmyndare upptäcker att de barn som de ansvarar för har lämnat ut personlig information till Henkel, ber vi dem att kontakta oss på adressen nedan (se punkt 6 nedan) om informationen bör tas bort. Vi ombesörjer då att informationen raderas utan dröjsmål.

5. Cookies

För att förbättra användningen av webbplatsen används ”cookies”. Cookies är små mängder information som tillfälligt lagras på datorns hårddisk av webbläsaren och som krävs för att använda vår webbplats. Informationen i cookie-filerna används exempelvis för sessionskontroll, särskilt för förbättrad navigering, och gör webbplatsen mer användarvänlig. Ingen personlig information lagras i de cookies som vi använder. De flesta webbläsarna accepterar cookies automatiskt. Du kan undvika detta genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Du kan ta bort cookies som lagras på datorn när du vill genom att ta bort tillfälliga Internetfiler (Öppna Verktyg-menyn i webbläsaren och klicka på Internet-alternativ).

6. Dina önskemål och frågor/Dataskyddsansvarig

Insamlad information tas bort av Henkel när lagstadgad eller överenskommen arkiveringsperiod går ut eller om Henkel inte längre behöver den. Du kan när som helst begära att få dina uppgifter borttagna. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen eller behandlingen av din personliga information med framtida verkan. I dessa fall, eller om du har andra önskemål angående din personliga information, ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till vår dataskyddsansvarige, mr Andreas Bernstorrf, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Tyskland e-post Kontakta oss på samma sätt om du vill veta om vi har samlat in information om dig och i så fall vilka uppgifter. Vi kommer att göra vårt bästa för att snarast möjligt tillgodose dina önskemål.

7. Offentligt arki

I enlighet med ß 4 g i den tyska dataskyddslagen (BDSG) skall den dataskyddsansvarige på lämpligt sätt tillhandahålla följande data enligt ß 4 e:

(1) Namn på ansvarig organisation: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
(2) Styrelse
Kasper Rorsted (ordförande, personligt ansvarig partner)
Dr. Lothar Steinebach
Jan-Dirk Auris
Hans Van Bylen
Bruno Piacenza

Vice VD, databearbetning:
Dr. Peter Wroblowski
(3) Adress till ansvarig organisation: Henkelstrasse 67D-40191 Düsseldorf, Germany

(4) Avsedda ändamål med insamlingen, bearbetningen eller användningen av informationen är att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera vår kundservice och eventuellt förekommande kundtävlingar.

(5) Beskrivning av grupper av personer som påverkas och respektive information eller informationskategorier:
Information om kunder, anställda, pensionärer, anställda hos närstående bolag, anställda hos externa bolag (underleverantörer), inhyrd personal, jobbsökande, externa investerare eller arvingar, leverantörer och tjänsteleverantörer, externa kunder, konsumenter, frivilliga deltagare i konsumenttester, besökare på företagets webbplats, investerare, finansanalytiker och aktieägare i den utsträckning som krävs för att uppfylla ändamålen under punkt 4.

(6) Mottagare eller kategorier av mottagare som informationen kan lämnas ut till: Offentliga myndigheter, försäkringskassan och centralförbundet för yrkesföreningar ifall tillämpliga rättsliga bestämmelser så påfordrar, externa varuleverantörer och tjänsteleverantörer, Henkels pensionärsförening,  närstående bolag och interna avdelningar i syfte att uppfylla ändamålen under punkt 7 (4).

(7)  Regelbundna perioder för radering av informationen:
Lagstiftaren har fastställt en rad bestämmelser avseende informationslagring och arkiveringsperioder. Informationen tas rutinmässigt bort när dessa perioder har löpt ut. Information som inte påverkas av sådana bestämmelser raderas om ändamålen under punkt 4 inte längre gäller.

(8) Planerad dataöverföring till andra länder:
Som en del av ett globalt personalinformationssystem skall personalinformationen göras tillgänglig för utvalda administrativa chefer i andra länder. Motsvarande dataskyddsavtal i enlighet med EU:s standard upprättas med respektive företag